Andre tjenester

Primæroppgaver

• Finansiell revisjon

• Forvaltningsrevisjon og ulike undersøkelser

• Selskapskontroll, normalt inklusiv forvaltningsrevisjon

 

Andre tjenester

• Bekreftelser, der merverdikompensasjon er den mest omfattende, men og en betydelig erfaring med EU prosjekt hvor vi gjennomfører bekreftelser

• Undersøkelser av mulige misligheter

• Risikovurdering og vurdering av forsvarlig intern kontroll i kommunal sektor

• Salg til andre virksomheter innenfor rammen for egenregi

Sakspapirer Bergen Kontrollutvalg

  • x