Ansatte

 Rogaland Revisjon IKS består av ca. 20 medarbeidere med hovedkontor i Stavanger

Samlet besitter vi en sterk kompetanse med statsautoriserte og registrerte revisorer, andre revisorer, siviløkonomer, høgskolekandidater, MBA i offentlig økonomi og ledelse, statsvitere, samfunnsøkonom og jurist. Totalt sett sitter vi på en dyp og bred innsikt i offentlig virksomhet.

 

Ledergruppe


Rune Haukaas
Direktør
Mobil: 952 61 004
Epost: 


Christian Jerejian Friestad
Fagansvarlig forvaltningsrevisjon
Mobil: 467 61 166
Epost:  

Tore Kristensen
Konstituert oppdrags- og fagansvarlig regnskapsrevisjon
Mobil: 920 17 986
Epost:

Mette Torjussen
Administrasjonsleder
Mobil: 912 49 174
Epost:  

Øyvind Bjørnsson Anda
Oppdragsleder
Mobil: 924 19 867
Epost:    

 
   
Ansatte
Kristian Berland
Statsautorisert revisor
Mobil: 475 01 213
Epost:  
 
Rune O. Eskeland
Forvaltningsrevisor
Mobil: 928 91 499
Epost: 
Irene Storåsen Frydenlund 
Revisor
Mobil: 924 99 352
Epost: 
 
Ståle Opedal
Forvaltningsrevisor
Mobil: 464 69 819
Epost:  
Ellen Halvorsen
Revisor
Mobil: 970 94 346
Epost: 
 
Frode K. Gøthesen 
Forvaltningsrevisor
Mobil: 406 20 725
Epost: 
Selma Karaduman 
Revisor
Mobil: 990 29 167
Epost: 
 
Linn Christin Rustøen
Forvaltningsrevisor
Mobil: 970 81 006
Epost:
Therese Kristiansen 
Forvaltningsrevisor
Mobil: 971 90 144
Epost: 
 
Svein Kvalvåg
Senior forvaltningsrevisor
Mobil: 472 52 579
Epost: 
Eivind Kristoffer Meling
Revisor
Mobil: 478 03 468
Epost: 
 
Siv Øiesvold
Revisor
Mobil: 977 68 497
Epost: 
Guli Rehman Turkel
Revisor
Mobil: 400 35 995
Epost: 
 
Jeanette Sømnes
Revisor
Mobil: 915 54 107 
Epost: 
Edith Sætrevik
Revisor
Mobil: 982 48 657
Epost: 
 
Therese S Bjørkeland
Revisor
Mobil: 902 59 340
Epost: 
Elin Fagerheim Bjerke 
Forvaltningsrevisor
Mobil: 913 42 364
Epost: 
 

Mona Strøm Reymert
Revisor
Mobil: 90 15 62 67
Epost: 


 

 

   

 

  • x