Åpenhetsrapport

Kommunene spiller en viktig samfunnsrolle. Vi er blant revisjonsenhetene som betjener flest kommuner, og er glade for å kunne publisere vår tredje åpenhetsrapport.

Revisorloven pålegger revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse å avgi en åpenhetsrapport, hvor blant annet organisasjonsform, eierskap, styringsstruktur, kvalitetskontrollsystemer, etterutdanningspolitikk skal beskrives.

Kommunalt eide revisjonsselskaper omfattes ikke av revisorloven, og dermed heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport. Åpenhet er imidlertid en sentral verdi i offentlig sektor, og vi mener at kommunal revisjon bør være minst like åpen som privat revisjon.

Formålet med rapporten er å gi innsikt i hvordan vi sikrer kvalitet i det arbeidet vi utfører.

Les åpenhetsrapporten her.
  • x