Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er det nest største av våre fire tjenesteområder. Fagfeltet er i rivende utvikling og omfattet av stor interesse i hele kommunesektoren.

På de følgende sider beskrives
  • HVA forvaltningsrevisjon er.
  • HVORDAN vi gjennomfører våre prosjekter.
  • HVEM som utfører forvaltningsrevisjon hos oss.
  • HVILKE prosjekter vi jobber med.

Les mer ved å gå til neste side.

 

  • x