Hvem utfører forvaltningsrevisjon?

Åtte ansatte arbeider fast med forvaltningsrevisjon, men også våre regnskapsrevisorer involveres i prosjektene etter behov og hvilken fagkompetanse de besitter. I noen tilfeller henter vi inn ekspertise, der hvor det gir økt verdi.

Samlet kompetanse i selskapet
Rogaland Revisjon besitter en unik kompetanse på offentlig virksomhet i vår region. Ingen andre disponerer over en så bred og dyp kompetanse i ett fagmiljø, fra Bergen til Oslofjorden. Dette representerer et fortrinn som vi utnytter til det fulle for våre kunder.

I selskapet har vi statsautoriserte, registrerte og vanlige revisorer, siviløkonomer, jurister, informasjonsvitere og statsvitere. Våre regnskapsrevisorer arbeider i hovedsak med forvaltningsrevisjon de deler av året hvor andre revisjonshandlinger er mindre framtredende, dvs. fra våren fram mot høsten.

Våre forvaltningsrevisorer
Med de krav som lovendringene i 2004 la på forvaltningsrevisjon, har det vært ønskelig å styrke selskapets evne til å løse disse oppgavene for våre kunder. Vi har derfor dedikert egne fagpersoner til forvaltningsrevisjon, samlet dem i egen faggruppe, styrket bemanningen og utvidet fagbakgrunnen.


Samarbeidspartnere
Vår ambisjon er å tilby en kompetanse som samsvarer med de behov som prosjektene krever. Det vil til tider være behov for å anvende komplementær, ekstern kompetanse i løsningen av våre oppdrag. Andre ganger kan kapasitet være en hemsko for rettidig leveranse.

Rogaland Revisjon IKS har derfor valgt den strategi å inngå samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Det kan være andre revisjonsselskaper, forskningsmiljøer, konsulentselskaper eller enkeltkonsulenter med spisskompetanse på de områder som skal undersøkes.

Strategien sikrer at våre kunder får en optimal faglig leveranse i rett tid, ved at Rogaland Revisjon IKS uansett kvalitetssikrer det endelige produkt ut fra sin kunnskap om kunden og fagområdet.

Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvilke prosjekter vi arbeider med.

  • x