Hvilke prosjekter jobber vi med?

I Rogaland Revisjon IKS er det utført forvaltningsrevisjoner siden 1995. Vi er blant dem med lengst erfaring i Norge.

Mer informasjon om prosjekter gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten.

Foto: Pixabay

 

  • x