Hvilke selskapskontroller er gjennomført?

Selskapskontroller er et nytt lovkrav. Foreløpig foreligger få rapporter fra kommune-Norge. Kommunene i Sør-Rogaland er blant de første som har igangsatt kontroller av sine selskaper.

Av den grunn ligger vi langt framme blant norske revisjonsselskaper i utforming av metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av selskapskontroller etter bestemmelsene i kommuneloven. Det gjør at vi er bedt om å bidra med våre erfaringer både i foredrag og fagartikler.

Rogaland Revisjon IKS har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre kontroller av følgende selskaper for en eller flere eiere:

 • Allservice AS
 • Avanti Ryfylke AS
 • Dalane Energi IKS
 • Dalane Miljøverk IKS
 • Dale Eiendomsutvikling AS
 • Finnfast AS
 • Forus Næringspark AS
 • Gjesdal bompengeselskap AS
 • Hjelmeland Næringsutvikling AS
 • Invivo AS
 • IVAR IKS
 • Jæren Industripartner AS
 • Kino1 AS
 • Lyse Energi AS
 • Ranso AS
 • Ryfylke Miljøverk IKS
 • Ryfylke-kommunane IKS
 • Sandnes Pro-Service AS
 • Sandnes Tomteselskap AS
 • Sola Bredbånd AS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Uninor AS
 • Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS
 • Nord-Jæren bompengeselskap AS
 • Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS
 • Kvinnherad Energi AS
 • Sentralidrettsanlegget AS

 

 • Filmkraft Rogaland AS er under arbeid.


Oversikten viser at kontrollene er gjennomført overfor selskaper innen en rekke bransjer, både interkommunale selskaper og aksjeselskaper. De fleste har helkommunalt eierskap, noen også med private eierandeler.

Mer informasjon om kontroller gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en

 • x