Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Byggesaker i Sandnes kommune
Kommunen strever fortsatt med lange saksbehandlingstider og store gebyrtap som en følge av dette.

Byggesaksenheten i Sandnes kommune ble omorganisert fra 2015. Det ble også foretatt endringer fra 2012. Kontrollutvalget har bedt oss om å vurdere resultatene av omorganiseringen av byggesak etter vår forrige forvaltningsrevisjon på området (2010). Vi har i den forbindelse evaluert omorganiseringen, herunder sett på arbeidsprosesser, saksflyt og om brukerne er fornøyde med byggesaksbehandlingen. 

Forbedring av saksbehandlingstidene var viktig ved organisasjonsendringene fra 2012, mens formålet med omorganiseringen fra 2015 var å styrke forutsigbarheten og likebehandlingen av byggesaker, tilsynsfunksjonen og arbeidsmiljøet. Omorganiseringen var i tråd med forbedringsforslag som kom frem i kommunens endringsprosjekt noen år tidligere.

Vi har foretatt en spørreundersøkelse rettet mot brukene (søkerne) av byggesakstjenesten det siste året. Dette er også sett opp mot kommunens egen brukerundersøkelse i 2012. Brukerne er i 2017 litt mer fornøyd enn i 2012. Undersøkelsen viser stor fremgang for private søkere, men tilbakegang for foretak.

Målene med omorganiseringen er stort sett oppnådd. Men dette synes å ha gått noe på bekostning av saksbehandlingstidene. Kommunen strever fortsatt med lange saksbehandlings-tider og store gebyrtap som følge av dette. Brukerne er minst fornøyd med saksbehandlingstiden og forutsigbarheten i saksbehandlingen.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 03.11.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x