Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Eierskapsforvaltning - Rogaland fylkeskommune
Fylkeskommunen bør forbedre styrevalgsprosessen, spesielt for vesentlige selskaper.

Prosjektets formål er å vurdere om fylkeskommunens regler og rutiner for eierskapsforvaltning er tilfredsstillende og hvordan disse følges opp i praksis.

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Dette prosjektet om eierskapsforvaltning ble imidlertid bestilt på bakgrunn av det som fremkom i lys av Dale-saken. Det ble her stilt spørsmål ved styrenes kompetanse og om eiers oppfølging av selskapene var god nok. Kontrollen denne gang ble dermed utvidet med forvaltningsrevisjon, hvor det spesielt ble sett på styrevalgsprosessen.

Fylkeskommunen er direkte eier i 42 selskaper. Selskapene er primært lokalt/regionalrettet. Det er flest selskaper innenfor ulike typer av næringsutvikling, men det er også flere arbeidsmarkedsbedrifter og kulturvirksomheter. Fylkeskommunen er en større eier i flere selskaper, men det er bare i sitt eget kollektivtrafikkselskap at de er eneeier.

Hovedfunn

Vi anser den viktigste anbefalingen å være at eierne bruker valgkomite med begrunnelse for innstilling på styrekandidater, spesielt ved vesentlige selskaper. Dette er viktig for å sikre styrets samlede kompetanse både generelt og for selskapet spesielt. Det vil dessuten medføre at styret blir mer jevnbyrdig med den administrative ledelsen i selskapene.

Med vesentlige selskaper menes selskaper som fylkeskommunen har større eierinteresser i, eller selskapets virksomhet har stor økonomisk eller strategisk betydning for fylkeskommunen.

Vi trekker også frem at fylkeskommunen i større grad bør utpeke faste eierrepresentanter i aksjeselskapene. Dette vil bedre sikre at vesentlige selskaper blir fulgt opp av eierrepresentanter som kjenner selskapene.

Les hele rapporten her

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 06.12.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x