Nyheter

noimage

Kilde: Stock Exchange

Eierskapsforvaltning i Bjerkreim kommune
Vi har vurdert kommunens eierskapsforvaltning.

Bjerkreim er hovedsakelig en liten eier, men kommunen har noe større eierandeler i lokale selskaper som Uninor AS, Dalane Energi AS og Dalane Miljøverk IKS.

Kommunen er direkte eier i 12 selskaper. De fleste er aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er primært regionalrettet. I tillegg er kommunen med i foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas.

Kommunens eierskapsmelding er fra 2012. Kommunen har startet arbeidet med en oppdatering av eierskapsmeldingen. Kommunen avventer utformingen av eierskapsmeldingen til etter vår rapport om eierskapsforvaltningen er ferdigstilt.

Vi har sett på kommunens eierskapsmelding og om kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper). Det er videre sett på om kommunen har etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen og om kommunens eierskap forvaltes i tråd med disse.

Som en del av kontrollen har vi sett på det som står i KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både eiere og selskap. Eierrepresentantene er spurt om deres eieroppfølging.

Hovedfunn

Innholdet i kommunens eierskapsmelding dekker det som står i KS sin anbefaling om utarbeidelse av eierskapsmeldinger. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sine egne regler om at eierskapsmeldingen skal rullere årlig. Årlig rapportering av selskapene og årlig fast eiermøte i kommunestyret er heller ikke blitt praktisert.

Kommunen mangler faste tiltak for opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte i kommunen. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike roller en innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 20.02.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x