Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Informasjonssikkerhet i Sandnes kommune
I prosjektet har vi vurdert kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, spesielt kommunens organisatoriske tiltak.

Vårt hovedinntrykk er at Sandnes kommune jobber aktivt for å bevisstgjøre medarbeiderne i forhold til informasjonssikkerhet og personvern, blant annet gjennom lederskolen, kurs for nyansatte, samt at det er et fast tema på ledermøter.

Kommunen bruker relativt lite ressurser, og sier selv at dette gir utfordringer i forhold til å bistå, veilede og følge opp enhetene i forhold til internkontroll og informasjonssikkerhet. Samtidig er kommunen bevisst på få informasjonssikkerhet inn som en del av «ryggmargen» i organisasjonen. Svarene fra spørreundersøkelsen blant de systemansvarlige tyder på at kommunen i stor grad har lykkes med å gjøre de systemansvarlige bevisste på informasjonssikkerhet.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Linn Christin Rustøen, 970 81 006 eller linn.christin.rustoen@rogaland-revisjon.no

 

Publisert 02.04.2019 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x