Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Innkjøp i Hjelmeland kommune
Vi finner en rekke brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det er behov for å styrke innkjøpskompetansen i kommunen.

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke Hjelmeland kommunes organisering av innkjøpsfunksjonen, innkjøpsstrategi i forhold til lokale leverandører, innkjøpskompetanse, bruk av rammeavtaler og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester.

Vi finner:

  • Ved innkjøp i Hjelmeland kommune er det en rekke brudd på Lov om offentlige anskaffelser.
  • Det er behov for å styrke kompetansen om innkjøp i administrasjonen.
  • Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.  Dermed er heller ikke Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter tatt inn i reglementet.
  • Kommunen har inngått samarbeid med Innkjøpsassistanse Vest, og har gjennom dette arbeidet inngått en rekke rammeavtaler. Dette samarbeidet effektiviserer innkjøpsprosessene betydelig.

 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Tore Kristensen, , 92017986

Publisert 16.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x