Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Innkjøp i Lund kommune
Vi finner betydelige brudd på regelverket og kommunens reglement er ikke oppdatert etter lovendringene.

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke Lund kommunes organisering av innkjøpsfunksjonen, innkjøpstrategi i forhold til lokale leverandører, innkjøpskompetanse, bruk av rammeavtaler og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester.

Vi finner:

  • Ved innkjøp i Lund kommune er det betydelige brudd på lov om offentlige anskaffelser.
  • Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.  Dermed er heller ikke forskriften om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter tatt inn i reglementet.
  • Lund kommune har ingen sentral ressursperson eller dedikert medarbeider til innkjøpsområdet.
  • Kommunen har inngått samarbeid med Innkjøpsassistanse Vest, og har gjennom dette arbeidet inngått en rekke rammeavtaler. Dette samarbeidet effektiviserer innkjøpsprosessene betydelig.

 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Edith Sætrevik, , 98248657.

Publisert 18.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x