Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune
Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen.

Hovedformålet med prosjektet har vært å vurdere beredskapen på virksomhetsnivå i kommunen. I tillegg har vi undersøkt hvordan kommunen har fulgt opp tilbakemeldingene etter Fylkesmannens tilsyn i 2015. 

Kommunen har hovedsakelig fulgt opp avvikene i tilsynet fra Fylkesmannen på en god måte, men har ikke revidert overordnet beredskapsplan siden den ble vedtatt høsten 2016. Per i dag har ikke kommunen plan for opplæring av alle som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Dette ble også påpekt av Fylkesmannen i 2015. 

Kun to av åtte kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen. Beredskapsplanene er hovedsakelig utarbeidet på bakgrunn av lovverk og beredskapserfaringer hos lignende virksomheter. Det er sentralt i beredskapsarbeidet at det skal være en klar kopling mellom ROS-analyse og beredskapsplan. Til tross for at virksomhetene i følge kommunens overordnende ROS-analyse skal øve på beredskapsplanen, er det kun Lundbadet som oppgir at de jevnlig øver på andre scenarioer fra beredskapsplanen enn brann.

Intervjuobjektene opplever hovedsakelig at ansvarsdelingen er klar i en krise- eller beredskapssituasjon, men enkelte oppgir at sårbarheten øker når de fast ansatte ikke er til stede. Å øve på scenarioer i beredskapsplanen vil gi et bilde av om ansvarsdelingen rent praktisk er klar i en krisesituasjon, eller om det er behov for å justeringer. 

Etter vår vurdering er det grunn til uro når flere av virksomhetene oppgir at de mangler etvarslingssystem for å varsle brukere i situasjoner hvor alarmen ikke skal benyttes. Det viktigste med et varslingssystem er at alle er enige om hvordan det skal varsles og at man vet at det vil fungere.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Therese Kristiansen, tkristiansen@rogaland-revsisjon.no, 97190144

Publisert 13.06.2019 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x