Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Nye personvernregler
Hva betyr dette for kommunalt eide selskaper?

Personvernlovgivningen gir regler om innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger. Nye nasjonale regler om personvern trer i kraft i mai 2018. 

Reglene skal sikre borgerne en viss kontroll og tilgang til opplysninger om seg selv, samtidig som virksomhetenes behov for slike opplysninger i sin hverdag skal ivaretas. Alle offentlige etater og svært mange offentlige og private virksomheter har og bruker personopplysninger. Det kan eksempelvis være data om ansatte, kunder, brukere og leverandører.

De fleste kommunalt eide selskaper vil bli omfattet av de nye personvernreglene. Noen hovedpunkter i de nye reglene er:

  • Strengere krav til personvernrutiner i virksomheten (internkontroll, datasikkerhet, oppbevaring av opplysninger og dokumenter, rutiner for sletting, osv.)
  • Personvernombud blir obligatorisk for alle ­offentlige virksomheter og for mange private virksomheter som behandler person­opplysninger i stort omfang.
  • Personvernerklæringer som benyttes i virksomheten skal oppfylle nye krav.
  • Forbrukere får nye rettigheter knyttet til registrerte opplysninger om seg selv.
  • Strengere sanksjoner og sanksjonsapparat: Datatilsynet kan etter de nye reglene ilegge overtredelsesgebyr­ for brudd på reglene opp til 10 millioner euro eller 2 % av global årlig omsetning.
  • Det er viktig å igangsette arbeidet internt i virksomheten allerede nå for å sikre at man oppfyller de nye kravene som gjelder fra mai neste år.

 

For mer om dette, se lenken.

Publisert 05.09.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x