Nyheter

noimage

Daleutvikling.no

Rogaland fylkeskommunes salget av Dale-eiendommen
Fylkeskommunen bør utarbeide en instruks for hvordan salg av eiendommer skal foregå.

Prosjektets formål har vært å vurdere fylkeskommunens arbeid med salget av Dale-eiendommen. Dette omfatter interne prosesser og internt arbeid i fylkeskommunen som ledet fram mot salget av eiendommen.

Dale-eiendommen er en 4 500 dekar stor eiendom i Sandnes kommune. Eiendommen ligger rundt det nedlagte psykiatriske sykehuset på østsiden av Gandsfjorden.

Fylkeskommunens valg bestod i egen utvikling eller salg av eiendommen. Salg ble vedtatt da dette ble ansett som kostnadsreduserende. En ville nå unngå usikkerheten rundt store kostnader til rekkefølgetiltak, sanering og rivning.

Dale-eiendommen ble solgt i februar 2016 for 31,5 millioner kroner. I tillegg vil fylkeskommunen få inntekter ved framtidige salg av boliger på Dale. Vi snakker her om flere hundre millioner kroner, men det hele avhenger av hvor mange boenheter som det til slutt blir bygd på eiendommen.

Hovedfunn

Ved salget av Dale-eiendommen brukte ikke fylkeskommunen en vanlig salgsprosedyre med annonsering og åpen budrunde. Det ble derfor stilt spørsmål om i hvilken grad salgsprosessen har fulgt god praksis ved salg av offentlige eiendommer, og hvordan den har påvirket salgsprisen for eiendommen. Vi har en rekke merknader til salgsprosessen, men prisen ble til slutt satt ved budrunder med flere budgivere.

Anbefaling

Fylkeskommunen bør utarbeide en instruks for hvordan salg av eiendommer skal foregå. På denne måten legges klare føringer for hvordan salgene skal skje for å oppnå beste/høyeste pris, og for i hvilke tilfeller andre hensyn kan tas. Instruksen bør modelleres etter ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom. Dette vil tydeliggjøre at reglene knyttet til offentlig statsstøtte følges og sikre tillit til fremtidige salgsprosesser.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

 

Publisert 06.12.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x