Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Selskapskontroll av IVAR
Vi anbefaler en styrking av eiernes og styrets overordnede styring av selskapet.

IVAR er et av eierkommunenes viktigste selskaper ettersom det skal sørge for en sikker, trygg og rasjonell vannforsyning, avløpshåndtering og avfallsbehandling. Selskapets ordinære virksomhet er selvkostbasert slik at all drift og investeringer skal betales av innbyggerne som bruker tjenestene. IVAR har også litt næringsvirksomhet. Resultatene fra denne virksomheten har ikke vært gode. Næringsdelen føres imidlertid for seg og påvirker ikke IVAR sin selvkostdel.

IVAR ble stiftet 01.12.1999 ved en videreføring av det daværende interkommunale selskapet, men nå etter den da nye loven om interkommunale selskaper.

Hovedfokuset i selskapskontrollen har vært på selskapets drift og utvikling.

 • Den formelle styringen av selskapet
 • Kvaliteten og beredskapen for tjenestene
 • Selskapets kostnadseffektivitet
 • Risikovurderinger før større investeringer og deltagelse i andre selskaper
 • Selskapets praktisering av selvkostreglene
 • Selskapets praktisering av lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet
 • Selskapets håndtering av etikk, arbeidsmiljø og miljøvern
 • Oppfølgingen av og samhandlingen med datterselskaper og tilknyttede selskaper
 • Selskapets oppfølging av kommunenes eierstrategi overfor selskapet

 

Vi har også sett på eiernes oppfølging av selskapet, herunder valg av styre.

Vi har i vår kontroll anbefalinger som går på kommunenes felles eierstrategi, styrets egenvurdering og valgkomiteens arbeid.

Les hele rapporten her. 

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 05.09.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x