Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Sandnes parkering KF
Sandnes parkering drives på en ryddig måte og har sunn økonomi. Foretaket har to store utfordringer.

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt styringen av det kommunale parkeringsforetaket Sandnes parkering KF. Undersøkelsen er basert på gjennomgang av en stor mengde dokumentasjon om foretaket og intervju med nøkkelpersoner i Sandnes kommune, foretakets styre og administrasjon.

Sandnes parkering KF er et foretak som i hovedsak drives på en ryddig måte, med relevante rutiner og systemer, og sunn økonomi. Sandnes kommune er i hovedsak fornøyd med hvordan foretaket følger opp det oppdraget kommunen har gitt dem. Foretaket har to store utfordringer: Et krevende arbeidsmiljø og et vedvarende høyt sykefravær. Disse utfordringene har styret og ledelsen jobbet aktivt med over flere år, men uten at arbeidet har gitt de nødvendige resultatene.

Les hele rapporten her.

Publisert 16.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x