Representantskap

Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av én representant fra hver av våre eierkommuner.

Rogaland Revisjon ble etablert 01.07.2004 som et IKS - InterKommunalt Selskap - som følge av en fusjon mellom den tidligere fylkesrevisjonen og tre distriktsrevisjoner.

Av dette følger at selskapet har en lang og rik historikk i det offentliges tjeneste. Av alle over seksti private og offentlige revisjonsenheter i kommunesektoren, er det kun hovedstadens revisjon som årlig reviderer større kommunal ressursinnsats enn oss.

Eierne er 17 kommuner i sør-Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Eierskapet utøves gjennom representantskapet som selskapets øverste organ.


Valg til representantskapet

Ihht selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS § 7 skal samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velge hver sin representant med personlig varamedlem til representantskapet. Representantskapet velger selv leder og nestleder, og det utnevner i neste omgang også selskapets styre.


Ledelse og sammensetning av representantskapet

Representantskapet er siden etableringen ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune.

Tysdal Moe deltar også som observatør på styremøtene i selskapet.

Følgende er, etter konstituerende møte 20.01.2012, eiernes representanter fram til neste kommunevalg.

 

Medlemmer Vararepresentanter Kommune Eierandel
Bjørg Tysdal Moe (leder) John Peter Hernes Stavanger 31,56
Torbjørn Ognedal Marthon Skåland Bjerkreim 0,70
Odd Stangeland Hans Petter Helland Eigersund 3,74
Ottar Sandanger Olav Halsne Finnøy 0,80
Bjarte S Dagestad Tore Hans Mikkelson Forsand 0,29
Svein Arild Tjemsland Mary-Ann Espedal Gjesdal 2,51
Bjørn Laugaland Lin Veronica Jacobsen Hjelmeland 0,79
Jan Erik Tuen Ådne Skrettingland 4,11
Mirjam Ydstebø Gro Andrews Steine Kvitsøy 0,15
Tor Inge Moi Bodil Heskestad Lund 0,88
Kirsten Clausen Alexander Rugert Raustein Randaberg 2,59
Asgaut Vindenes Tor Øyvind Ask Rennesøy 0,88
Liv Zazzera Tom Henning Sletthei Rogaland FK 24,69
Arvid Erga Nina Eltervåg Sandnes 15,70
Arild Urdal Alexander Egeli Sokndal 0,93
Per Øhman Per Morten Føyen Sola 5,60
Edvard Kristian Tungland Ellen Karender Strand 2,88
Gerd Helen Bø Kari Vaage Gjuvsland Suldal 1,23

 

  • x