Styringsdokumenter

 

  • Eierstrategi. Her har vi valgt Stavanger kommunes eierstrategi som eksempel.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • x