Tips

Si fra til oss

I tillegg til egne revisjonshandlinger, baserer vi oss på tips for å kunne avdekke brudd på lover, regler og forskrifter. Det være seg fra brukere, ansatte eller leverandører til kommunen. Har du mistanker om misligheter, uærlighet eller korrupsjon som du brenner inne med?

Vi har taushetsplikt og vil ivareta dine henvendelser på en seriøs måte. Klikk på lenken nedenfor og send oss noen linjer om det du har på hjertet. På forhånd takk.

, eller ring oss.

Vær klar over reglene om varsling

Varsling er definert som de tilfeller der ansatte sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til blant annet tilsynsmyndigheter og media.

I følge arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver pliktig til å sørge for å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Rogaland Revisjons åpne kanaler erstatter ikke arbeidsgivers ansvar.

  • x