Aktuelt

12.05.2020

I revidert nasjonalbudsjett foreslås foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 forlenget til 31.

17.04.2020

Fristen for skattemeldingen utsettes fra 31. mai til 31. august.

06.04.2020

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. I tillegg har regjeringen lagt...

02.04.2020

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.

17.03.2020

Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1. mai

12.03.2020

Rogaland Revisjon følger i utgangspunktet Stavanger kommunes retningslinjer knyttet til korona virus. Alle møter...

20.12.2019

Vi er stolte og glade over å kunne presentere to nye forvaltningsrevisorer.

18.12.2019

Vi har signert samarbeidsavtale med Agder Kommunerevisjon IKS.