Aktuelt

17.06.2024

Vi finner en positiv utvikling i implementeringen av forebyggende og rehabiliterende tiltak og omsorgstrappa i arbeidet med et mer

17.06.2024

Fylkeskommunen er på god vei til å nå de mål som er satt i den digitale strategi, men arbeidet...

13.06.2024

Hå kommune har i dag mangel på sykepleiere, barnehagelærere og lærere, og bør vurdere tiltak for...

12.06.2024

I denne rapporten har vi undersøkt hvordan massevaksinasjonen fungerte i Stavanger kommune. Vi har også sett...

10.06.2024

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tysvær kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på...

06.06.2024

Strand kommune har opprettet egne aktivitets- og arbeidsrettede tiltak, men kan med fordel få bedre oversikt over...

06.06.2024

Samarbeidet med kommunene om informasjon og oppfølging av pasientene fungerer godt, men Tannhelse Rogaland kan med fordel...

31.05.2024

Vindafjord har i stor grad en tilfredsstillende oppfølging på plan- og byggesaksfeltet. Vi finner likevel at kommunen