Aktuelt

13.05.2024

Sokndal kommune har et avvikssystem, men det er en svakhet at ikke alle ansatte har egen tilgang til systemet. Det kan også...

10.05.2024

Disse forvaltningsrevisjonene tar for seg ulike aspekter ved organisering, rapportering og oppfølging av Haugesund kommunes

07.05.2024

Mangelfull evaluering og oppdatering av individuell opplæringsplan gjør at det er vanskelig å vite hvordan...

06.05.2024

Tidligere forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kommunen ved at det er utarbeidet vedlikeholdsstrategi, hvor vurdering av salg er...

25.04.2024

Suldal kommune har mye på plass i forhold til forebygging og tidlig innsats. De har på plass overordnede strategier,...

13.03.2024

Fornøyde brukere, høye utgifter og svak styring.

27.02.2024

Silje Nygård skal overta som kommunalsjef  Barn og unge i Klepp kommune. Bjørn G. Sæbø overtar...

22.02.2024

Det er store variasjoner i  det systematiske HMS-arbeidet i Strand kommune. Arbeidet med å forebygge og...