Aktuelt

Samarbeid med Agder Kommunerevisjon IKS

Publisert: 18.12.2019 Oppdatert: 17.01.2020
Vi har signert samarbeidsavtale med Agder Kommunerevisjon IKS.
Dette er en utvidelse av den allerede eksisterende samarbeidsavtalen om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med 5 enheter. Avtalen med Agder omfatter også regnskapsrevisjon og rådgivning for øvrig.