Aktuelt

Barn i lavinntektsfamilier

Publisert: 06.06.2023 Oppdatert: 08.06.2023

Andelen barn med vedvarende lav inntekt har økt mer i Randaberg enn Rogalandskommunene. Det overordnede målet i handlingsplan mot barnefattigdom er ikke nådd. Kommunen må sikre et godt kunnskapsgrunnlag for målrettede og treffsikre tiltak i kommende handlingsplan mot barnefattigdom.

.