Aktuelt

Effektivisering og innsparing

Publisert: 08.02.2024 Oppdatert: 14.02.2024
Fylkeskommunen har lykkes med å håndtere de vedtatte innsparingskravene. Det har oppstått noen utilsiktede negative konsekvenser, men disse er langt på vei fanget opp og korrigert. Det tyder på at fylkeskommunen klarer å følge opp effektiviserings- og innsparingstiltakene i praksis. 
.