Aktuelt

Eigarskapsforvaltning i Suldal kommune

Publisert: 06.06.2019 Oppdatert: 18.10.2019

Kommunen utarbeider en årlig eierskapsmelding med samtidig selskapsrapportering. Kommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer langsiktig horisont.

.