Aktuelt

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Publisert: 22.02.2024 Oppdatert: 23.02.2024

Det er store variasjoner i  det systematiske HMS-arbeidet i Strand kommune. Arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær, er i stor grad avhengig av den enkelte leders prioritering og kapasitet. Mappegjennomgang viser at de lovpålagte kravene i sykefraværsoppfølgingen ikke blir fulgt.

.