Aktuelt

Forebygging og tidlig innsats

Publisert: 25.04.2024 Oppdatert: 30.04.2024

Suldal kommune har mye på plass i forhold til forebygging og tidlig innsats. De har på plass overordnede strategier, satsinger og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats i BTI-modellen. Kommunen kan likevel bli enda bedre på å utnytte verktøy som stafettlogg mer effektivt, øke fokus på rolleforståelse og handlingsrom hos de ulike støttetjenestene, og etablere gode rutiner for oppfriskning og opplæring, slik at alle som arbeider med barn føler jeg trygge i sin rolle.

.