Aktuelt

Ikke utsatt frist

Publisert: 27.03.2021 Oppdatert: 27.03.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier nei til å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner.