Aktuelt

Mva-kompensasjon svømmehaller

Publisert: 21.12.2020 Oppdatert: 21.12.2020

Finansdepartementet har kommet med en ny fortolkning som gjelder mva-kompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg.

Publikumsbading mot et begrenset vederlag anses nå som kompensasjonsberettiget virksomhet så lenge det er restkapasitet som utnyttes. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/4-kompensasjon-for-merverdiavgift-ved-bygging-og-drift-av-kommunale-svommeanlegg/id2815373/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel+12%2F19%2F2020&utm_content=%C3%98konomi+og+budsjett&fbclid=IwAR2xRxpyPKA4WCxC0lecyeXV-Ny1YV7GVbhq4o9BRQ0I4rR-X0NtBi18IkU

.