Aktuelt

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sola

Publisert: 20.12.2023 Oppdatert: 20.12.2023

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Nesten 50 prosent av tiendeklassingene i Sola vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter. Både tiendeklassingene og brukerne mener at tilbudet bør markedsføres bedre.

.