Aktuelt

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse

Publisert: 06.05.2024 Oppdatert: 06.05.2024

Tidligere forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kommunen ved at det er utarbeidet vedlikeholdsstrategi, hvor vurdering av salg er ivaretatt i samsvar med anbefalingene. Praksis viser imidlertid at strategien ikke følges.  Kommunen har ingen samlet oversikt over egen bygningsmasse, hvor vedlikeholdsbehov og kostnader fremkommer. Vedlikeholdet utføres i stor grad løpende, hvor uforutsette og akutte hendelser får stor oppmerksomhet. 

.