Aktuelt

Webinar Kommunale økonomiske garantier

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020
Fylkesmannen i Rogaland holder to webinarer i begynnelsen av desember om kommunale økonomiske garantier. 

Fylkesmannen erfarer at de sakene som kommer til behandling i kommunestyrene og til godkjenning hos Fylkesmannen ofte er mangelfulle. I en del tilfeller må sakene tilbake for nytt vedtak i kommunestyret på grunn av feil.

I disse webinarene går fagdirektør Kristine Enger gjennom de tre vanligste feilene som gjøres ved behandling av søknader om kommunale garantier, tre fallgruver som de kaller det. På webinaret forteller de også om muligheter for å få ytterligere kunnskap og veiledning gjennom et eget fordypningskurs om kommunale garantier. Det er det samme webinaret som går to ganger.

Webinar 1. desember: Tre fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2020/12/webinar-tre-fallgruver-a-unnga-nar-kommunen-gir-okonomisk-garanti-til-en-annen-virksomhet/

 

Webinar 3. desember: Tre fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2020/12/webinar-tre-fallgruver-a-unnga-nar-kommunen-gir-okonomisk-garanti-til-en-annen-virksomhet2/