Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 31.01.2024

Tilpassa opplæring og spesialundervisning

For å sikra alle elevar eit tilfredsstillande læringsutbytte, har Etne kommune utarbeida detaljerte rutinar som involverer både skule, PPT og elev/ føresette. Men kommunen kan bli betre til å følgje desse rutinane.
Offentliggjort: 12.10.2023

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Eigersund kommune evner å gi god oppfølging til sosialhjelpsmottakere, men kan bli bedre til å bruke Kvalifiseringsprogrammet.