Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 28.09.2022

Kompetanse og rekruttering

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, anbefaler Rogaland Revisjon å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.
Offentliggjort: 24.05.2022

Brukere med omfattende helse- og omsorgstjenester

Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen.