Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 13.06.2024

Kompetansebehov

Hå kommune har i dag mangel på sykepleiere, barnehagelærere og lærere, og bør vurdere tiltak for å forhindre ytterligere eskalering.
Offentliggjort: 06.06.2024

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere Strand kommune

Strand kommune har opprettet egne aktivitets- og arbeidsrettede tiltak, men kan med fordel få bedre oversikt over oppholdstid, brukertilfredshet og resultater over tid.