Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 31.01.2023

Planarbeid

‚ÄčOver lengre tid har Sveio kommune hatt utfordringar med å halda ønskja framdrift i takt med vedtekne Planstrategi, men hausten 2022 er det satt i verk fleire tiltak for å auka kapasiteten.
Offentliggjort: 23.11.2022

Fleibrukshallen Bokn Arena

‚ÄčKommunen tar no grep for å tydelegare ansvars- og oppgåvefordelinga mellom kommunen og brukarane, og iverksett tiltak for å sikra optimal bruk og openheit om økonomien.