Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Direkte:  406 20 725

Rapporter

tiltak-rettet-mot-risikoutsatte-barn-og-unge
Offentliggjort: 04.12.2019

Tiltak rettet mot risikoutsatte barn og unge

Kommunen har gode verktøy for å skaffe seg oversikt og et tett samarbeid med politiet. Men flere bekymringsmeldinger til barnevernet som omhandler barn med rusproblematikk, og flere ensomme elever på ungdomstrinnet, bekymrer.

 

integrering-i-bjerkreim-kommune
Offentliggjort: 17.06.2019

Integrering i Bjerkreim kommune

Mange analfabeter blant flyktningene fører til økte sosialhjelpsutgifter, fordi staten forutsetter en raskere vei til økonomisk selvstendighet enn hva som er realistisk.