Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 14.09.2018

Beredskap i Finnøy kommune

Det overordnede beredskapsarbeidet fungerer godt i Finnøy, og er i tråd med lov og forskrift.

Offentliggjort: 13.07.2018

Barnevernet i Gjesdal kommune

Færre barn i barneverntiltak og få fristoverskridelser.