Ansatte

image

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  406 20 725

E-post:   fgothesen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 07.06.2018

Bosetting og integrering av flyktninger i Eigersund kommune

Under halvparten har fått seg jobb, og svært få har kommet i fulltidsstilling.

Offentliggjort: 21.02.2018

Oppfølging av rusmisbrukere - Stavanger kommune

Fragmentert og uoversiktlig tjenestetilbud, men antall brukere er på vei ned.