Ansatte

image

Frøy Losnedal

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  930 25 868

E-post:   froy.losnedal@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 13.02.2023

Barnevern i Bjerkreim kommune

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.

Offentliggjort: 10.02.2023

Samarbeid skole og PPT

Etter en lang periode med en lite tilgjengelig PP-tjeneste, fungerer nå samarbeidet mellom skolen og PPT godt.