Ansatte

image

Frøy Losnedal

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  930 25 868

E-post:   froy.losnedal@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 10.11.2022

Sykefravær – forebygging og oppfølging

Kommunen har gode systemer og rutiner på overordnet nivå, men det gjenstår et arbeid med å forankre og implementere disse nedover i organisasjonen.
Offentliggjort: 09.11.2022

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole

Et felles kunnskapsgrunnlag og tydeligere samarbeidsrutiner vil bidra til mer tyngde og felles praksis i kommunens arbeid med tidlig innsats.