Ansatte

image

Inger Bjørgo Hustvedt

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  454 86 259

E-post:   inger.hustvedt@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 27.09.2022

Vedlikehold

Kommunen har god kontroll på drift og vedlikehold av kommunalt vann og avløpsnett, men har ikke tilfredsstillende tilsyn med spredt avløp.
Offentliggjort: 15.06.2022

Avvik, rapportering og læring

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å kunne bruke avvikssystemet til læring og forbedring.