Ansatte

image

Inger Bjørgo Hustvedt

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  454 86 259

E-post:   inger.hustvedt@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 25.11.2021

Informasjonssikkerhet

Fylkeskommunen har utarbeidet flere nye rutiner som høyner kvaliteten på informasjonssikkerhetsarbeidet. Det gjenstår arbeid med å forankre og tydeliggjøre ansvaret for informasjonssikkerhet ut i enhetene.