Ansatte

image

Linn Christin Bakken

Senior forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  970 81 006

E-post:   linn.christin.bakken@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 08.02.2024

Effektivisering og innsparing

Fylkeskommunen har lykkes med å håndtere de vedtatte innsparingskravene. Det har oppstått noen utilsiktede negative konsekvenser, men disse er langt på vei fanget opp og korrigert. Det tyder på at fylkeskommunen klarer å følge opp effektiviserings- og innsparingstiltakene i praksis. 
Offentliggjort: 06.09.2023

Kjøp av kommunale tjenester fra andre

Kvitsøy kommune har en organisering som er hensiktsmessig og nødvendig.