Ansatte

image

Linn Christin Rustøen

Senior forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  970 81 006

E-post:   linn.christin.rustoen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 23.11.2022

Digitalisering og IKT

Vindafjord kommune etterlev i det vesentlege relevante lovkrav. Rutinar og praksis for å ta imot og svara på førespurnader fungerer hovudsakleg på ein god måte. Samstundes blei det avdekka nokon manglar.

Offentliggjort: 20.04.2022

Investeringer - Analyse og beslutningsgrunnlag

Fylkeskommunen har tilfredsstillende styringsredskaper for investeringsprosjekter, men skolene er ut til å ha hatt for sterk innflytelse på «egne» utbyggingsprosjekter.