Ansatte

image

Rune O. Eskeland

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

E-post:   reskeland@rogaland-revisjon.no

Direkte:  928 91 499

Rapporter

eierskapsforvaltning-i-strand-kommune
Offentliggjort: 20.06.2019

Eierskapsforvaltning i Strand kommune

Kommunen har de senere årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Kommunens eierskapsmelding og overordnede eierstrategier har blitt nesten 10 år gammelt. Det er også rundt 5 år siden det ble foretatt en samlet selskapsrapportering.

eigarskapsforvaltning-i-suldal-kommune
Offentliggjort: 06.06.2019

Eigarskapsforvaltning i Suldal kommune

Kommunen utarbeider en årlig eierskapsmelding med samtidig selskapsrapportering. Kommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer langsiktig horisont.