Ansatte

image

Silje Nygård

Leder forvaltningsrevisjon

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  915 86 326

E-post:   silje.nygaard@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 29.11.2021

Tidlig innsats

Kommunens satsning på tidlig innsats i barnehagene over tid, gjenspeiles i arbeidet rundt barna. Innsatsen kan derimot dokumenters i større grad og gode rutiner kan gjøres bedre kjent.

Skolene har en proaktiv holdning til intensiv og tilpasset opplæring, men lærerne har liten kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbeid med tidlig oppdagelse av sårbarheter hos et barn.

Et felles kunnskapsgrunnlag for barnehage og skole, vil kunne bidra til en mer helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med tidlig innsats, både på individ- og systemnivå.

Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.