Ansatte

image

Svein Kvalvåg

Senior forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  472 52 579

E-post:   skvalvag@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 16.05.2023

Områdeløft i Kvernevik

Flere levekårsutfordringer i Kvernevik enn resten av Madla kommunedel, men folk er fornøyde med området.
Offentliggjort: 04.05.2023

Arbeid med innsparinger i Strand kommune

Hvordan jobber Strand kommune for å finne mulige innsparingstiltak og hvordan vurderer de konsekvensene av tiltakene?