Ansatte

image

Svein Kvalvåg

Senior forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

E-post:   skvalvag@rogaland-revisjon.no

Direkte:  472 52 579

Rapporter

barnevernet-i-ha-kommune
Offentliggjort: 30.08.2018

Barnevernet i Hå kommune

Hovedsakelig fornøyde brukere, saksbehandlingen fungerer bra, men barnevernet gir ofte ikke tilbakemeldinger, slik loven krever.

Les hele rapporten her.

beredskap-pa-virksomhetsniva-i-time-kommune
Offentliggjort: 18.04.2018

Beredskap på virksomhetsnivå i Time kommune

Eit klart fleirtal av verksemdene svarar at dei har utarbeidd ein eigen ROS-analyse og beredskapsplan, men svært få har øvd.

Les hele rapporten her.