Ansatte

image

Svein Kvalvåg

Senior forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  472 52 579

E-post:   skvalvag@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 12.12.2022

Samarbeid og samhandling innen barnevern og psykisk helse

Sandnes har ikke helt lykkes i å skaffe til veie et lett tilgjengelig psykisk helsetilbud til barn med milde eller moderate psykiske vansker.

Offentliggjort: 24.11.2022

Psykisk helse i Haugesund Kommune

Hvordan følger kommunen opp personer med alvorlige psykiske lidelser med økt risiko for å begå voldshandlinger?