Ansatte

image

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  971 90 144

E-post:   tkristiansen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 07.05.2024

Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen

Mangelfull evaluering og oppdatering av individuell opplæringsplan gjør at det er vanskelig å vite hvordan spesialundervisningen i Haugesund kommune faktisk fungerer.
Offentliggjort: 25.04.2024

Forebygging og tidlig innsats

Suldal kommune har mye på plass i forhold til forebygging og tidlig innsats. De har på plass overordnede strategier, satsinger og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid med tidlig innsats i BTI-modellen. Kommunen kan likevel bli enda bedre på å utnytte verktøy som stafettlogg mer effektivt, øke fokus på rolleforståelse og handlingsrom hos de ulike støttetjenestene, og etablere gode rutiner for oppfriskning og opplæring, slik at alle som arbeider med barn føler jeg trygge i sin rolle.