Ansatte

image

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  971 90 144

E-post:   tkristiansen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 06.02.2024

Skolemiljø ungdomstrinn

Gjesdal kommune tar som regel raskt tak i sakene når foreldrene sier ifra om et utrygt skolemiljø, og de fleste foreldrene er fornøyde med den oppfølgingen de har fått fra skolene i forbindelse med håndtering av skolemiljøsakene. Kommunen kan likevel bli enda bedre på å gjennomføre deler av aktivitetsplikten i enkelte skolemiljøsaker. 
Offentliggjort: 25.09.2023

Skolemiljø i Stavanger kommune

De fleste innmeldte skolemiljøsakene blir håndtert raskt, bare noen dager etter at de foresatte tar kontakt med skolen. Plikten til å følge med, gripe inn og varsle rektor overholdes derimot ikke i flere saker.