Ansatte

image

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  971 90 144

E-post:   tkristiansen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 03.04.2023

Plan og forvaltning

Kommunen har over tid hatt manglende kapasitet til å oppdatere rutiner, systemer, register og lignende. Stikkprøvekontroll avdekker flere saker som ikke er fakturert. 
Offentliggjort: 28.02.2023

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole i Tysvær kommune

Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.