Ansatte

image

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

KONTAKTINFORMASJON:

Tlf:  971 90 144

E-post:   tkristiansen@rogaland-revisjon.no

Rapporter

Offentliggjort: 07.11.2019

Skolemiljø

Skolene følger ikke godt nok opp sårbare elever.

Offentliggjort: 22.10.2019

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunens tilskuddsordninger oppleves lite samordnet og rettferdigheten av tilskuddsordningene kan forbedres.