Rapporter

Offentliggjort: 12.05.2020

Utsatt foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjon 1. termin 2020

I revidert nasjonalbudsjett foreslås foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 forlenget til 31. august.
Offentliggjort: 17.04.2020

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen

Fristen for skattemeldingen utsettes fra 31. mai til 31. august.
Offentliggjort: 06.04.2020

Kompensasjonsordning

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. I tillegg har regjeringen lagt frem et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.
Offentliggjort: 02.04.2020

Ny revisorlov utsatt til høsten

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.
Offentliggjort: 17.03.2020

Status forespørsel utsatte frister

Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1. mai for de som trenger det som følge av den pågående koronapandemien.