Rapporter

Offentliggjort: 25.04.2022

Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet

Smitteutviklingen i Bærum har under hele pandemien vært under kontroll, og smitteutbrudd er blitt slått ned gjennom bruk av lokal forskrift, oppbygging av betydelig TISK-kapasitet, regionalt samarbeid og andre lokale smitteverntiltak. Omfattende smitteutbrudd i enkelte sykehjem har ført til flere koronarelaterte dødsfall i Bærum enn i flere andre storbykommuner. 

Offentliggjort: 28.02.2022

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Fornøyde ungdommer, brukermedvirkningen er godt ivaretatt, men organiseringen av feltet fungerer ikke så godt.