Rapporter

Offentliggjort: 13.02.2023

Barnevern i Bjerkreim kommune

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.

Offentliggjort: 19.04.2021

Tidlig innsats

Kommunen har lagt godt til rette for et samarbeid mellom enhetene i kommunen som samhandler om tidlig innsats. Skolene har prioritert ressurser til tidlig innsats på 1.-4. trinn, men ressursene kan i større grad brukes til intensiv opplæring.

Offentliggjort: 17.06.2019

Integrering i Bjerkreim kommune

Mange analfabeter blant flyktningene fører til økte sosialhjelpsutgifter, fordi staten forutsetter en raskere vei til økonomisk selvstendighet enn hva som er realistisk.