Rapporter

Offentliggjort: 21.02.2024

Arbeidsmiljø - Bokn skole

Bokn kommune har et forbedringspotensial når det gjelder det systematiske HMS-arbeidet på Bokn skole. Det er også behov for at skolen sikrer systematisk samarbeid mellom lærere og fagarbeidere. Når det gjelder det sosiale klimaet mellom fagarbeidere og lærere så har det blitt bedre, men det fremdeles avstand mellom ledelsen og de ansatte.