Rapporter

Offentliggjort: 10.03.2022

Psykisk helse

Kommunen tilbyr varierte og brukerorienterte tjenester, men fragmentert organisering av tjenester er utfordrende for samhandlingen.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 12.12.2019

Investeringsprosjektet Elveparken

Det har ikke vært tilfredsstillende økonomisk styring og god internkontroll i investeringsprosjektet "Elveparken".

 

Offentliggjort: 06.06.2019

Hverdagsmestring innen pleie- og omsorgstjenester

Kommunen har lykkes godt i dette arbeidet og hverdagsmestringen begynner å bli godt forankret i hjemmesykepleien, både som grunntanke og arbeidsform.

Offentliggjort: 07.06.2018

Bosetting og integrering av flyktninger i Eigersund kommune

Under halvparten har fått seg jobb, og svært få har kommet i fulltidsstilling.