Rapporter

Offentliggjort: 15.06.2021

Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med koronapandemien

Kommunen har håndtert koronapandemien på en god måte, men er sårbar når det gjelder behov for ekstra bemanning ved kriser.
Offentliggjort: 28.11.2019

Kvalitet i helse- og omsorgstjenester

46 prosent av pleie- og omsorgsmottakerne er under 50 år.

 

Offentliggjort: 09.04.2019

Rusvern i Gjesdal kommune

Kommunen har behov for mer konkrete målformuleringer og en bedre oversikt over hvem som gjennomfører behandling.

Offentliggjort: 13.07.2018

Barnevernet i Gjesdal kommune

Færre barn i barneverntiltak og få fristoverskridelser.